Lütfen bekleyiniz.

TRANSMİSYON ÇELİKLERİ

Transmisyon çelikleri ticari isimlendirme dışında; kimyasal kompozisyondan çok, kopma ve çekme dayanımına göre adlandırılmaktadır. Bu malzemeler St37-2, St44-2, St52-3 vb. çekme mukavemetini simgeleyecek şekilde belirtirler. Karbon (C) değerleri düşük olduğundan mukavemet artırımı içeriğindeki mangan (Mn) değeri ile yükseltilir. Örneğin St37 malzemenin min. 370 N/mm² çekme mukavemetini sağlaması gereklidir. Transmisyon çeliği ifadesi ise genellikle SAE 1008 – SAE 1010 – SAE 1012 – SAE 1013 VE ST-37 kalite çelikler için kullanılmaktadır. Bu malzemelerin soğuk çekilmiş yani kalibre edilmiş şekli ticari piyasada transmisyon olarak adlandırılmaktadır.


Transmisyon çelikleri düşük karbon değeri sayesinde yüksek kaynak kabiliyeti sağlamaktadır. Bu da işlem sonrası veya montaj sırasında kaynak işlemi gerektiren makine parçalarında, otomotiv ekipmanlarında millerde ve imalatın birçok parçasında kullanımını kolaylaştırmakta ve tercih sebebi olmaktadır. Transmisyon çeliği talaş kaldırılmasında sert olmadığı için rahat işlenmektedir. Fakat otomat çeliği gibi talaş kırılmadığı için işlem süresi uzamaktadır. Özellikle kullanılma sebebi otomat çeliklerine kıyasla ekonomik olmasıdır.


St44 ve St52 malzemeler daha mukavim bir yapı içermektedir. Bu da içerlerindeki karbon ve mangan miktarının arttırılması neticesi oluşmaktadır. Örneğin SAE 1050 malzemenin ısıl işlemsiz mukavemet değerleri, yarısına yakın karbon ihtiva eden St52 malzeme ile hemen hemen aynıdır.